Anker Jørgensen besøger Ane og Emanuel i januar 1977
 
 
 
Statsministeren vil som led i sit besøg på Herning-egnen aflægge visit hos æresmedlemmer af
socialdemokratiet i Engesvang og Moselund.

En samtale om gamle dages kampe, siddende i en hyggelig stue med en kop god kaffe - den situation opleves i vor fortravlede tidsalder kun sjældent mellem en statsminister og hans trofaste, men ukendte partimedlemmer.

At et parti har sit fundament, sin rygrad netop hos disse mange ukendte, viser statsminister Anker Jørgensen på mandag, at han er fuldtud på det rene med. Som et led i sit besøg på Herning-egnen skal statsministeren om eftermiddagen kigge indenfor hos to ægtepar på Ikast-egnen, to ægtepar, som gennem en menneskealder har ydet en værdifuld indsats for det parti , som de trofast har holdt fast ved i medgang og modgang.

En, som alle vi andre

Kathrine og Robert Kirkegård, Pårup, og Ane og Emanuel Würtz, Engesvang, mødes på mandag med statsministeren i deres hjem. Her venter ingen svære drøftelser med modvillige oppositions-politikere eller genstridige fagforeningsfolk. Samtalen kommer til at foregå frit og spontant. For som Robert Kirkegård siger forud for mødet med Anker Jørgensen: Jeg forestiller mig, at Anker Jørgensen er en mand som alle vi andre. Han har jo selv været arbejdsmand engang.

Ville hjælpe arbejderne

Begge ægtepar er efter mange års medlemsskab af socialdemokratiet udnævnt til æresmedlemmer. Parrene har yderligere det til fælles, at de i 1976 kunne fejre noget så sjældent som diamantbryllup. Efter at Kathrine og Robert kirkegård havde giftet sig, drev de flere gårde. Først h avde de en ejendom i Demstrup, men købte senere en i Resenbro. Derefter kom turen til Bjerringbro, og siden Pårup.

Ægtefællerne er i dag henholdsvis 82 og 85 år, men stadig i fuld vigør. 10 børn, 37 børnebørn og 36 oldebørn har de at glæde sig over. Kathrine og Robert Kirkegård blev udnævnt til æresmedlemmer af  socialdemokratiet samme år, som Robert Kirkegård fyldte 70 år. I mine unge dage interesserede jeg mig meget for politik. Min hustru kommer fra et hjem, hvor der var   tradition for at være socialdemokrat. Mine forældre derimod var Venstre-folk. Midt i trediverne, da  det var umuligt at få noget arbejde, kom jeg engang til at snakke med nogle  unge mennesker. Vi blev enige om, at vi nu ville forsøge at hjælpe arbejderne  op. Derfor meldte jeg mig ind i Socialdemo- kratiet. Jeg synes at partiet har udrettet meget godt og været med til at sætten god udvikling i gang, siger Robert Kirkegård.

Mødte hinanden ved Gjern

Ane og Emanuel Würtz har siden 1916 boet i deres hus i Moselund. Dog var der en enkelt afbrydelse, hvor parret havde en ejendom i Tollund. De mødte hinanden i 1913, da de begge tjent på en gård i Ellerup ved Gjern. Inden de blev gift måtte de dog undvære hinanden et stykke tid, idet Emanuel Würtz blev indkaldt til tradition for at være socialdemokrat. Mine forældre derimod var Venstre-folk. Midt i trediverne, da  det var umuligt at få noget arbejde, kom jeg engang til at snakke med nogle  unge mennesker. Vi blev enige om, at vi nu ville forsøge at hjælpe arbejderne  op. Derfor meldte jeg mig til soldatertjeneste i forbindelse med første verdenskrig. To år senere blev han hjemsendt.

Både Ane og Emanuel Würtz arbejdede i mange år i tørvemosen i Moselund. Senere virkede Emanuel ved strøelsesfabrikken i Pårup, men måtte holde op på grund af en arbejdsskade. Da tørveproduktionen blev indstillet, var Ane i 11 år ansat på en trikotagefabrik i Ikast.

 

       Anker Jørgensen og fru Ingrid gæster Ane og Emanuel

Ligesom deres partifæller i Pårup har parret i Engesvang et ikke ringe antal børn - 13 børn, 36 børnebørn og 49 oldebørn. Vi glæder os meget til at få besøg af Anker Jørgensen, fortæller Ane Würtz, der også skal servere aftensmad for statsministeren og hans hustru. Vi betrakter det som en ære at få lov at hilse på og snakke med statsministeren.

Begge ægtefæller blev medlem af socialdemokratiet i 1917 og blev udnævnt til æresmedlemmer efter 50 år. I dag er Ane og Emanuel Würtz henholdsvis 80 og 86 år. 

OVERSIGTEN