Lektion 02 - 0  Manuel kameraindstilling
   
   0 - introduktion
     
   
Lidt hjælp til forståelse af hvordan man indstiller sit DSLR kamera Manuelt, samt prioriterer Blænde og Lukkertid,    
bruge ISO, Hvidbalance og hvordan du bruger Histogrammet.  Flere kompaktkameraer kan også indstilles manuelt.
 
   
0 - Intro  1 - Manuel2 - Blænde3 - Lukker4 - ISO5 - Hvidbalance
   6 - Histogram
   
   
     
   
 
Funktionshjulet også kaldet kommandohjulet   i  venstre side af kameraet her, er det helt centrale i manuel optagelse / eksponering.
 
Her ses Sony's bud på et funktionshjul. Andre pro- ducenter kan bruge andre bogstaver og symboler.
 
Auto funktionen og Symbol- erne vil vi ikke beskæftige os med her, men især de 4 bogstaver P.  A.  S.  M. som står for:
 
P = Program auto
A = Blænde prioritet
S = Shutter / Lukker
M = Manuel betjening

 
 
 
Herunder  ses  4  eksempler  på  funktionshjul  /  kommandohjul   hos  Olympus,  Nikon,   Canon  og  Sony.
 
Olympus  E 520      
               
Nikon 3100 D        
     
Canon
 
Sony A 300
M = Manuel eksponeringM = Manuel eksponering     M  = Manuel eksponering   M = Manuel eksponering
S  = Shutter (lukker)   A = Aperture (blænde)     Av = Blændeprioritet   S = Shutter  (lukker)
A = Aperture (Blænde) S = Shutter     (lukker)     Tv  = Lukkertidsprioritet   A = Aperture (blænde)
P  = Program autoP = Program auto      P   =  Program auto   P = Program auto
 
 
 I  første omgang  vil  jeg  koncentrere  mig  om A / Av: Blænde og  S / Tv: Lukkertids   prioritering  samt   M:  Manuel.
 
   
TILBAGE