Lektion 15 - RAW eller JPG optagelser
      
Billederne er skudt med Sony A 300 - og Raw er fremkaldt i Photoshop Elements 6 rawkonverter
 
   
   
RAW formatet er det helt rå billede uden behandling fra kameraets programmer til billedbehandling.  I JPG formatet får man støjfjerning, sharpen, kontrast og farvemætning i kameraet, og man kan indstille hvor kraftigt kameraet skal behandle billederne (se manualen) eller helt fravælge. Der er fordele og ulemper ved begge.
   
Raw har 16 bit farvedybde (4096 farvetoner pr. RGB farvekanal).  JPG har 8 bit farvedybde (256 farvetoner pr. RGB kanal)!  Det giver store fordele at kunne redigere et billede i de rå data - stort set uden kvalitetstab og derefter konvertere til DNG / PSD (Photoshops eget format)  - og gemme i 16 bit farvedybde, med både forskellige lag og uden kvalitetstab.
   
En af ulemperne er at det tager tid at lagre de store RAW filer i kameraet og at man selv må stå for hele efterbehandlingen.
Fordelen ved optagelse i JPG, er flere - snapshot, og  man kan stille sit kamera til at optimere billederne, så man er fri for efterarbejde - til gengæld må man så nøjedes med kameraets valg.
 
 
 
 
 
Billederne her er skudt i Raw / JPG i samme skud. Efter "fremkaldelse" / redigering af RAW billedet i konverteren og JPG billedet i  Photoshop Elements 6, efter samme værdier, ser billederne sådan ud - bemærk forskel- len detaljegraden i blomsterhovederne.
   
Fordelen ved optagelse i RAW ses tydelig - med både større klarhed og større farvedybde:
   

   
   
   
 
Herunder et  billede som også er skudt i både RAW og JPG i samme skud - med RAW billedet til venstre. Der er kun anvendt aut. indstillinger både i RAW konverteren og i Photoshop Elements 6 (JPG).
Som det ses er RAW billedet (16 bit) med en fornem klarhed - medens JPG
billedet (8 bit)
virker mere uldent.  Min oplevelse svarer til det RAW billedet viser. Bemærk busken i nederste højre hjørne - meget mere detaljeret på RAW billedet og uldent på JPG billedet.

 
 
                                                                   RAW                                                                                JPG

   
Summa summarum - skyd i Raw hvor det er muligt!
   
 God fornøjelse med både RAW og JPG!
   
 

TILBAGE