I tørvemosen

Nedenstående beretning er fra bogen "Hverdagsliv i dette århundrede" område Vest 1999.

Fortalt af Linna Haarup - Genfortalt af Lena Kolding.

Dette afsnit forklarer også hvordan det gik til, at fabrikant Henriksen omkom ved en mosebrand.

     
I  tørvemosen.

I mange familier var det almindeligt, at manden gik i tørvene  om sommeren, og imens måtte konen så passe ejendommen. Fodre, malke og muge ud. Det gav en ekstra skilling til livets ophold, men arbejdet i tørvemosen tog som regel kun 6 - 7 uger.

Jeg har også været i tørvemosen, men ikke ret meget. Jeg har arbejdet i mosen for Martin Ankersen og får stadig et lille legat på kr. 300.00 hvert år til jul. Det er mange år siden, men det er da pænt gjort. Men han var også meget velhavende. Og jeg er skam ikke den eneste. Vi er mange både i Engesvang, Klode Mølle og Kragelund, der får vores julelegat hvert år.

Man begyndte som regel arbejdet i mosen ved påsketid. Overjorden blev tit gravet væk påskelørdag om formiddagen, så var man klar til at grave tørv ugen efter. Men aldrig om mandagen. Det er gammel overtro og stammer vistnok tilbage fra 1927, hvor en mand kom i klemme i "sneglen". Og det skete netop på en mandag.

Før arbejdet startede i mosen, skulle arbejdere og ejere jo tinge om prisen. En gang var det 1/4 øre (pr. 1000 tørv) imellem arbejderne og ejeren - Henriksen i Moselund - derfor ville arbejderne ikke gå igang med arbejdet.

Men overjorden skulle graves af, så Henriksen i Moselund gik selv i mosen og begyndte arbejdet og tændte ild. Pludselig slog vinden om, og inden længe var han omringet af flammerne. Han havde gummistøvler på, og de begyndte at brænde. Han var en ældre mand og kunne jo ikke spæne gennem flammerne, så han blev slemt forbrændt. Én af hans arbejdere havde set ham gå ned i mosen, man havde ikke set ham komme tilbage. Og da det brændte i mosen, gik han ned for at se efter ham og fandt ham meget forbrændt, nærmest halvt forkullet.

Ja, han levede, men døde på sygehuset dagen efter så vidt jeg husker. Det skete i 1942 under krigen, da der var god brug for tørvene.

Linna Hårup

oversigten