KAMPESTENSHUSET - Moselundgaard...

Kilder til nedenstående historiske beretning: "Munklindebogen" bind 2, 1670 - 1770 af  L.  Hagelskjær Lauridsen, og "Den jydske hede før og nu", 1903, af  L. Mylius Erichsen.

Moselundgård - ja, historien går ihvertfald 400 år tilbage og ejerskabet kan føres flere hundrede år tilbage. Så langt man kan regne tilbage, har gården været en såkaldt Selvejerejendom fra far til søn.

I 1764 overtog Peder Jørgensen gården efter sin far Jørgen Pedersen. Og i 1808 arver sønnen  Jens Pedersen, gården, som driver den til 1853.

I 1862 bliver Moselundgård solgt på auktion til godsejer Beck på Dalbygård. De mellemliggende 9 år vil jeg søge klarlagt via ting-bogen.

I 1873 køber konsul Steenberg, Randers, gården for 35.000 rigsdaler - og i 1907 kommer R. F. Henriksen ind som bestyrer af Moselundgård - og nu er det ihvertfald det nye Moselundgård vi taler om. Henriksen køber så gården i 1922.

Men i sin tid som bestyrer, udlejede han "Kampestenshuset" som  var hovedbygning til det gamle Moselundgård, til mine oldeforældre Svendsigne og Andreas Jørgensen.Og Kampestenshuset det er jo så det, der er (var) tilbage af de 5 bygninger til gl. Moselundgård, og det er bygning-en længst mod vest, som stengærdet rammer lige ind i facaden.

Her ser vi Emanuel vise resterne af længerne til Mose-lundgård, til forfatteren af Munklindebøgerne:Tekst under billederne:

"Her har det gamle Moselund gård ligget fra arilds tid. I pløje-furerne findes munkesten og rester af syldsten. I fordybningen ser man det øverste af de mægtige kampesten, som angav går-dens vandforsyning, og Würtz, som bor i længen i baggrunden, den sidste rest af Moselund gård".    Munklindebogen bind 2 - 1670 - 1770.

Dette dejlige gamle billede af Kampestenshuset (hoved-bygning til  Moselundgård) er fra 1917, og det er Emanuel Würtz  til venstre og hans hustru Ane ved siden af, med Emma på armen. Bemærk de tre skorstene.

På dette tidpunkt bor der ihvertfald to familier i huset. Ane og Emanuel og Anes forældre Svendsigne og Andreas Jørgensen, som jeg gætter på er nr. 4 og 5 fra højre.


Fotografen er ukendt.

Efter verdenshjørnerne og skyggen at dømme, er billedet taget en søndag eftermiddag, vel omkring kaffetid - forudsat at det er bagsiden af huset vi ser - altså op mod banen.

kampestenshuset - fotograferet fra luften.   Et af de sjældnere billeder. Fotografen er ukendt, men originalfoto er udlånt af Grethe i Bording.


Kampestenshuseten sommerdag midt i 70'erne. Nu har   Kampestenshuset fået navneskilt på.


Foto: Villy Bak Thygesen

Og herunder et rigtigt dejligt billede af Kampestens- huset fotograferet oppe fra skovsiden - næsten samme vinkel som det gamle billede fra 1917.


Foto: Ellen Pedersen, (Dea's datter).

OVERSIGTEN