Klaras side

Jeg er født i 1924 i Kampestenshuset i Moselund, og døbt Klara Emilie Würtz, kaldet Tulle.

En dejlig barndom. Der var altid nok af mad, varme og kærlighed. Der var også plads til mine legekammerater. Om sommeren når jeg ikke var i skolen var det tørvemosen, strøelsen, eller hjælpe far med at læsse tørv i banevogne.

Jeg skulle også hjælpe om aftenen med at passe mine søskende. Om vinteren var jeg tit ude at passe børn for andre om aftenen. Om dagen hjalp jeg mor, der var jo mange ting der skulle gøres. Vi havde petroleumslamper der skulle pudses, hente vand ind fra brønden, bære snavset vand ud, hente tørv ind, bære asken ud, gå til købmanden, hente mælk på Moselundgård, hjælpe mine mindre søskende med lektie m.m.

Jeg gik i skole fra 1931 - 1938 i gl. Engesvang, hos lærerinde Leonora Nielsel, lærer Jørgen Andersen og lærer J. C. Nedergård. frk. Nielsen havde jeg i første og anden klasse + håndarbejde. Jørgen Andersen i tredie og fjerde + svømning og gymnastik. Nedergård i femte, sjette og syvende + gymnastik. Jeg gik i skole hveranden dag om sommeren fra kl 8.00 - 12.00 - om vinteren fra kl. 9.00 - 13.00  Vi var 32 elever. Udflugter fra skolen var jeg altid med på, en gang til København, hvor vi boede og sov, Fregatten Jylland, Lillebæltsbroen, Himmelbjerget og mange andre steder.

Jeg gik til konfirmationsforberedelse hos pastor Nissen i Engesvang præstegård og blev konfirmeret den 2. oktober 1938.

Ud at tjene da jeg var 13 år, på Moselundgård i 1937. I 1938 blev jeg konfirmeret og kom så afsted igen til jeg blev gift med Aksel Larsen, den 2.1.1944. 


Vi købte hus, havde El-forretning. Jeg passede butik og telefon i 39 år. Så solgte vi forretningen og købte et mindre hus her i Engesvang.


Vi fik tre børn:

Ove,  født i 1944 i Silkeborg

Aksel, født i 1945 i Engesvang

Bodil,  født i 1948 i Engesvang

Klara med sin familie

Klara mistede vi i september 1996 og Aksel i oktober 2002

 
 
TILBAGE